สำนักแผนงานและงบประมาณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302

โครงการเพิ่มศักยภาพ หลักสูตร "การพิจารณาคดีและระบบงานศาลยุติธรรม"

โครงการเพิ่มศักยภาพ หลักสูตร "การพิจารณาคดีและระบบงานศาลยุติธรรม"