สำนักแผนงานและงบประมาณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302

โครงการเพิ่มศักยภาพฯสำนักแผนงานและงบประมาณ บรรยายธรรมเรื่อง "หลักธรรมะและการเจริญสติในการปฏิบัติราชการ

โครงการเพิ่มศักยภาพฯสำนักแผนงานและงบประมาณ บรรยายธรรมเรื่อง "หลักธรรมะและการเจริญสติในการปฏิบัติราชการ